(2310) 324-546 - (2310) 300-414

ΔΟΜΗ – Real Estate

Αναζήτηση για περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αίτηση Ανάθεσης Ακινήτου

Αναθέστε το ακίνητό σας στη Δομή μέσω της παρακάτω φόρμας.

Η αίτηση που συμπληρώνετε θα επεξεργαστεί από εμάς, στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας και θα δημοσιεύσουμε το ακίνητό σας στο δικτυακό μας τόπο.


ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τύπος ακινήτου

Διαθέσιμο για:

*Για Ενοικίαση ή πώληση δώστε(Τιμή Ενοικίασης,Τιμή Πώλησης)

Έτος κατασκευής:

Νομός:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ώρες επικοινωνίας: